Visie

Gastouderopvang Ienieminie is een kleinschalige opvang aan huis voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Als kleinschalige opvang vind ik het belangrijk om de kinderen zichzelf te leren ontdekken.
Mijn drie belangrijkste hoofddoelen waar ik elke dag met het kind aan zal werken zijn:

  • Zelfredzaamheid > zelfstandigheid van de ontwikkeling van het kind.
  • Structuur en voorspelbaarheid > duidelijke grenzen en rituelen te stellen. Een vaste dagindeling.
  • Een gezonde omgeving en voldoen aan basisbehoefte > buiten spelen, hygiënische omgeving en tegemoet komen van de ontwikkelingsbehoefte.

Met deze hoofddoelen zal ik elke dag met het kind aan de slag gaan. Het kind geeft zelf aan wat hij/zij kan en wat hem/haar grenzen zijn. Via een heen en weer boekje en overdrachten met brengen en halen bespreek ik de ontwikkeling van het kind met de ouders. Zo kunnen we samen kijken hoe het gaat met de ontwikkeling en waar het kind wel en niet aan toe is. De opvoeding die het kind thuis krijgt probeer ik zoveel mogelijk bij gastouderopvang Ienieminie toe te passen.